Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) từ 16 – 22 điểm

(VOH) - Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo Đại học Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2018 từ 16 – 22 điểm.

Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo bậc đại học 2018 Đại học Quốc tế như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng

1

7510605

Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

22

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

22

3

7340101

Quản trị Kinh doanh

22

4

7420201

Công nghệ Sinh học

18

5

7540101

Công nghệ Thực phẩm

18

6

7480201

Công nghệ Thông tin

19

7

7440112

Hóa Sinh

18

8

7520212

Kỹ thuật Y sinh

18

9

7520207

Kỹ thuật điện tử, viễn thông

17.5

10

7520216

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

17.5

11

7520118

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

18

12

7340201

Tài chính Ngân hàng

19

13

7520121

Kỹ Thuật Không gian

17

14

7580201

Kỹ Thuật Xây dựng

17

15

7620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

16

16

7520320

Kỹ thuật Môi trường

17

17

7460112

Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)

17.5

18

7489001

Khoa học Dữ liệu 

17

19

7520301

Kỹ thuật Hóa học

17

II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết

16

 
Ghi chú: Ngành kỹ thuật Cơ khí: không tuyển sinh năm 2018