Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng

(VOH) -  Từ ngày 19/7 đến 17h ngày 28/7/2018, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (1 lần duy nhất) bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

Phương thức điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (NV ĐKXT) trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh KHÔNG tăng thêm số nguyện vọng ĐKXT và KHÔNG điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

>>> Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

>>> Thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến bằng trình duyệt Firefox hoặc Chrome

Trong khi đó, phương thức điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (NV ĐKXT) bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng bắt buộc sử dụng trong trường hợp:

  • Thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng
  • Thí sinh điều chỉnh tăng số NV ĐKXT so với đăng ký ban đầu.

điều chỉnh nguyện vọng, tuyển sinh 2018

Mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

>>> Tải Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đầy đủ

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định hoặc thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT và gửi trực tiếp về Điểm tiếp nhận (ĐTN) để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được Hệ thống chấp nhận và bị loại.

Thí sinh cũng phải kiểm tra kết quả điều chỉnh NV ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

Cách điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng:

  1. Thí sinh tải mẫu Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT (Phiếu số 1, Phiếu số 2) tại đây hoặc trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo địa chỉ https://thituyensinh.vn.
  2. Điền đầy đủ thông tin và thống nhất giữa Phiếu số 1, Phiếu số 2 (nội dung hướng dẫn điền phiếu kèm theo phiếu). Phải điền đầy đủ, rõ ràng tất cả các NV ĐKXT.
  3. Đến ĐTN để nộp phiếu số 1 để cán bộ máy tính tại ĐTN cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. ĐTN xác nhận phiếu số 2 để thí sinh lưu (Nội dung Phiếu số 2 phải giống Phiếu số 1)

Lưu ý:

  • Thí sinh khi đến ĐTN để điều chỉnh NV ĐKXT phải đem theo CMND và Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT).
  • Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường ĐKXT (theo đề án tuyển sinh của trường trên Cổng thông tin tuyển sinh).

Lịch điều chỉnh NV ĐKXT

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Từ 8 giờ 00 ngày 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7

2

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT.

- ĐTN hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh NV ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Từ 8 giờ 00 ngày 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7

3

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NV ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót giữa kết quả điều chỉnh NV trên hệ thống với thông tin trên Phiếu đề nghị đăng ký điều chỉnh NV (nếu có).

Trước 17 giờ 00 ngày 30/7