Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/6/2019: USD ổn định trước cuộc họp Fed

Tin liên quan