028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân: Xây dựng quận trở thành đô thị thông minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình

(VOH) - Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành xong các nội dung.

Cùng với cả nước, quận ủy quận Bình Tân vừa hoàn thành đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên VOH có phỏng vấn Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh.

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh:
Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh

*VOH: Thưa ông, quận Bình Tân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành như thế nào?

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành xong các nội dung:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 50/50 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Kết quả bầu cử tại Đại hội cơ sở đều đảm bảo theo cơ cấu dự kiến. Đại hội cơ sở cũng đã bầu chọn 282 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 240-KH/QU, đã tổ chức 03 đợt tuyên truyền, gồm:

- Đợt 1, tuyên truyền trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII (từ đầu tháng 03 năm 2020 đến ngày khai mạc Đại hội - tháng 07/2020)

- Đợt 2, tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII (tuần 3, 4 tháng 07 năm 2020)

Đang tập trung triển khai đợt 3, tuyên truyền sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII (từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến Đại hội Đảng bộ Thành phố).

Thứ ba, về công tác xây dựng văn kiện Đại hội và tài liệu lưu hành trong Đại hội đã hoàn thành, công tác chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của Thành ủy và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các Ban Thành ủy, Sở, ngành Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tại Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và các tầng lớp Nhân dân, đến nay đã hoàn thành.

Thứ tư, triển khai xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, có phương án cụ thể xử lý tình huống phát sinh, công tác đảm bảo sức khỏe đại biểu dự Đại hội, hậu cầu phục vụ Đại hội chuẩn bị chu đáo, phân công cụ thể rõ ràng cho các đơn vị và thực hiện kiểm tra thường xuyên.

Thứ năm: đã thực hiện vận hành chương trình chi tiết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, rút kinh nghiệm nội dung còn hạn chế để tổ chức đại hội nghiêm túc và chu đáo hơn.

*VOH: Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng bộ quận Bình Tân đã và đang thực hiện các yêu cầu đặt ra trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ Quận khóa 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra sao thưa ông?

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh: Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp”, Quận ủy đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực và cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quận ủy đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các quy trình theo quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch về nhân sự tái cử và nhân sự mới tham gia ứng cử cấp ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, các chức danh lãnh đạo quận thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhân sự Ủy ban  Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay đã trình Ban Thường vụ Thành ủy Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng thời gian quy định.

*VOH: Cùng với việc chuẩn bị tốt công tác nhân sự, công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện phục vụ Đại hội được thực hiện như thế nào?

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh: Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhất là báo cáo chính trị trình Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí của Đảng bộ, bám sát thực tiễn, có tính tổng kết sâu sắc, chú trọng các mô hình mới, cách làm hay, có thể nhân rộng, rút ra những bài học có giá trị thực tiễn cao. Đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích thấu đáo những vấn đề đặt ra, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học xác đáng. Trên cơ sở đó đã xác định mục tiêu tổng quát và 34 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới (tăng 12 chỉ tiêu so với nhiệm kỳ 2015 - 2020), đề ra các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Quận ủy đã phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của toàn đảng bộ và tổ chức đảng trực thuộc, tranh thủ, chắt lọc ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, các Ban Thành ủy, Sở, ngành Thành phố, đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác số 4 Thành ủy, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách Quận. Đồng thời đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kiểm điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân,với kiểm điểm kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,...

*VOH: Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đảng bộ các cấp quận Bình Tân đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vậy phong trào này đã đạt được những kết quả nổi bật nào thưa ông?

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh: Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quận, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận, Quận ủy đã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo quận Bình Tân năm 2019 - 2020 theo Kế hoạch số 209 của Ban Thường vụ Quận ủy, chủ đề “Thi đua hoàn thành và hoàn thành trước hạn các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI” thực hiện hiệu quả 08 chương trình trọng điểm; 02 công trình đòn bẩy của Quận; có 100% cơ quan, đơn vị đăng ký 83 công trình thi đua, trong đó 60/60 công trình thi đua giai đoạn 1 đã hoàn thành, 21/24 công trình thi đua giai đoạn 2 đã hoàn thành, còn 03 công trình chưa hoàn thành đang thực hiện tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, công chức chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận.

Tổ chức đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xác định 06 hoạt động lớn, Quận đăng ký 08 công trình thi đua với Thành phố (đã hoàn thành 02 công trình thi đua đúng hạn).

*VOH: Nhân đây, ông cho biết về chủ đề Đại hội và phương châm hành động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh: Chủ đề Đại hội: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc Nhân dân, vì thành phố Anh hùng”.

Mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, sáng tạo, phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục xây dựng quận trở thành đô thị thông minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn vì sự phát triển của thành phố”.

*VOH: Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

Phương Dung