028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  xây dựng đảng

Chiến thắng 30/4/1975-Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân VN thời đại Hồ Chí Minh

(VOH) - Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

"Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” là chủ đề của hội thảo khoa học, do Viện lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 8/7.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Trần Lưu Quang.

Tham gia hội thảo có hơn 80 tham luận nói về kỷ niệm 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã đưa cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi huy hoàng. Các tham luận đều thống nhất nhận định: Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo cho rằng: “Cuộc hội thảo khoa học hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc; tôn vinh và tri ân sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quật khởi và khát vọng yêu chuộng hòa bình cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau”.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thảo

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thảo

Những bài học kinh nghiệm quý từ chiến dịch Hồ Chí Minh được đút rút, tiêu biểu như bài học về chiến tranh nhân dân, phát huy thế trận lòng dân, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo về công tác tham mưu chiến lược… Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Hội thảo khoa học nhằm làm sâu sắc hơn những nhân tố quan trọng đã làm nên thắng lợi lịch sử này; khẳng định vị trí, vai trò của chiến thắng 30/4 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; qua đó đút rút những kinh nghiệm quý, bài học hay để vận dụng, phát huy vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội thảo

Trong chiến thắng huy hoàng đó, Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh  đã góp phần công sức quan trọng, phát huy cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tiến công, vững vàng bước vào trận quyết chiến và kết thúc chiến tranh.

Phát huy thắng lợi của Đại thắng Mùa xuân 1975, Thành phố tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân góp phần vào quá trình hoạch định, hình thành và phát triển đường lối đổi mới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. “Từ diễn đàn cuộc hội thảo khoa học này, Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ tiếp thu được nhiều nội dung sâu sắc, nâng cao nhận thức về giá trị của độc lập, tự do, của sức mạnh lòng dân, của ý chí thống nhất Tổ quốc, để càng trân trọng và phát huy những thành quả mà ông cha ta bao đời nay đã dày công vun đắp; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Thành phố anh hùng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, khẳng định:

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay, đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tiếp tục phát huy những giá trị cao quý của chiến thắng 30/4/1975, phát huy lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng ta vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội không ngừng lớn mạnh.