028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Đổi mới công tác quản lý đảng viên bằng công nghệ thông tin

(VOH) – Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Đảng, phần đề cập về đảng viên có nêu: "Quy định về thủ tục, điều kiện xem xét quyết định miễn, giảm sinh hoạt đảng cho Đảng viên còn có nội dung chưa chặt chẽ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng còn một số bất cập, cho nên có không ít trường hợp đảng viên là cán bộ, công chức khi nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú".

“Tôi rất quan tâm đến vấn đề trong văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đó là vấn đề chúng ta phải đổi mới công tác quản lý Đảng viên. Dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lậ đảng của nhiệm kỳ Đại hội XII phần đề cập đến đảng viên có nêu một quy định về thủ tục, điều kiện xem xét quyết định miễn giảm sinh hoạt đối với Đảng viên chưa chặt chẽ, thủ tục sinh hoạt đảng còn nhiều bất cập. Cho nên không ít trường hợp là cán bộ công chức nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú.

 

Năm 2019 có hướng dẫn số 27 của Ban tổ chức Trung ương có quy định những Đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng hoặc Đảng viên đi thăm người thân ở nước ngoài từ 3 tháng trở lên hoặc đảng viên đang làm việc lưu động, không ổn định thì phải làm đơn nêu rõ, báo cáo chi bộ và Chi bộ sẽ xét và ra nghị quyết đảng viên đó được miễn sinh hoạt ở cấp ủy ở cơ sở. Tôi thấy rằng quá trình thực hiện điều này những năm gần đây số lượng tình trạng đảng viên xin được miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số địa phương có xu hướng tăng lên. Và một trong những nguyên nhân này là do cấp Ủy đảng và đảng viên nhận thức không đúng và chưa đầy đủ về những điều kiện tiêu chuẩn đảng viên miễn sinh hoạt đảng theo hướng dẫn trước đây của Ban tổ chức Trung ương.

Theo tôi để thực hiện nghiêm túc việc miễn sinh hoạt đối với đảg viên chúng ta phải sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Chúng ta phải phân biệt việc miễn sinh hoạt và việc đưa những đảng viên mà họ không đủ tư cách nữa thì chúng ta phải phân biệt điều này và phải quy định khi đảng viên làm đơn đề nghị chi bộ miễn sinh hoạt, công tác hoặc sinh hoạt đảng thì Chi ủy bà Bí thư Chi bộ phải tổng hợp báo cáo lại Cấp Ủy cấp trên xem xét nếu đúng đủ điều kiện đồng ý thì để Chi bộ xem xét và ra Nghị quyết đối với đảng viên này. Chúng ta cần phải hoàn thiện chương trình quản lý đảng viên bằng công nghệ thông tin và sớm kiện toàn đưa số liệu đảng viên bằng CNTT để phục vụ tốt hơn trong công tác xây dựng Đảng. Tôi thấy thời gian qua các chi bộ yếu cái này. Mặt khác, đảng viên đi làm xa với những dữ liệu công dân do cả nước quản lý thì phải khai báo nơi tạm trú để cho địa phương biết rõ công dân này là Đảng viên hay không. Và nếu là đảng viên thì cấp ủy địa phương yêu cầu công dân đó phải chấp hành đúng quy định của Đảng và yêu cầu đơn vị sử dụng lao động cam kết có trách nhiệm nhắc nhở là đảng viên đó phải chấp hành đúng quy định của đảng mà địa phương yêu cầu bằng văn bản.

Tôi nghĩ rằng phải đẩy mạnh CNTT bằng những dữ liệu như 3G,4G để chúng ta làm tốt công tác đảng viên đó là điều tôi rất quan tâm trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII lần này, chúng ta phải sửa đổi cho phù hợp với điều kiện mới hiện nay.