028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Chú trọng nhiều đến công tác cán bộ

(VOH) - Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cử tri Hồng Văn Thiện (huyện Cần Giờ) quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đó chú trọng nhiều đến công tác cán bộ.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cử tri Hồng Văn Thiện - Cán bộ hưu trí Tổ 6 - Khu phố Giồng Ao - Thị Trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ, TPHCM cũng mong muốn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đó chú trọng nhiều đến công tác cán bộ. 

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
 

"Sau khi đọc văn kiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội XIII ngày 18/02/2020 thì tôi rất tâm đắc. Thứ nhất là trong trang 14 có nói là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, xác định rõ thực hiện tốt hơn nữa việc phân công phối hợp và kiểm tra, tức là các quyền lực của các cơ quan nhà nước để thực hiện quyền lập pháp và hiến pháp, tư pháp của hệ thống quản lý nhà nước; Tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động của Quốc hội và nâng cao hiệu quả về chất lượng công tác giám sát.

Ở phần XV nói về vấn đề xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng vững mạnh, nâng cao hiệu lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Về xây dựng đảng chỉnh đốn đảng trong nhiều đại hội cũng đã đặt ra tức là đất nước ta là do Đảng lãnh đạo, do đó việc xây dựng và chỉnh đốn đảng là một công tác thường xuyên liên tục. Nếu mọi đảng viên đều trong sạch, vững mạnh thì công tác lãnh đạo sẽ đi đúng đường hướng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là công tác này Đảng làm thường xuyên, trong đại hội nào cũng nhắc tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, cũng như củng cố tổ chức đảng và mọi đảng viên đều phải có tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức của mình trong công tác, ở từng cương vị.

Trong dự kiến Đại hội XIII lần này, một điều quan trọng nữa tức là tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương để làm thế nào hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhất để phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân.

Một điểm quan trọng nữa tức là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình đột phá. Tôi nghĩ rằng, trong nghị quyết của đại hội lần thứ XIII lần này tức là kiên quyết phải thực hiện cho bằng được công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và đưa đất nước ta ngày càng ngày càng lớn mạnh, xứng tầm với bè bạn khắp năm châu. Tiếp tục nữa là về công tác cán bộ, Đảng và Nhà nước cũng cần rà soát soát lại đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến địa phương, những người chủ chốt phải nêu gương và có trách nhiệm. Nếu như có sai sót thì Đảng và Nhà nước hãy kiên quyết kiểm tra, xử lý kỷ luật và thậm chí nếu như nặng nữa thì phải đưa ra xử lý hình sự.

Phải nói rằng vừa qua Đảng và Nhà nước giải quyết công việc này rất tốt, kỷ luật nhiều cán bộ, để tạo lòng tin cho nhân dân, tức là Đảng vừa nói và vừa làm, công minh và đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ làm không đúng chủ trương và chính sách của đảng.

Đồng thời tôi cũng hy vọng rằng trong đại hội XIII này chọn lựa những người lãnh đạo, những người đứng đầu cơ quan phải thật trung kiên, phải thực sự trong sạch, tâm quyết phục vụ nhân dân, không có động cơ trục lợi cho cá nhân, không chia rẽ, bè phái, mà luôn luôn phải gắn tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách của đảng và nhà nước giao trong tình hình mới mà nghị quyết của đại hội XIII đã đề ra. Tôi nghĩ nếu được như vậy thì hy vọng của mình sắp tới nền kinh tế phát triển có thể nhanh trong khu vực và có thể xứng tầm quốc tế".