028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Quận Bình Thạnh phấn đấu xây dựng môi trường sống tốt hơn cho người dân

(VOH) - Nhìn lại nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020-2025 của quận Bình Thạnh, VOH trao đổi với ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh.

Trong 5 năm qua, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thử thách đan xen nhau. Song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra, từng bước xây dựng quận Bình Thạnh ngày một phát triển.


Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh.

*VOH: Trước hết, ông cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua đâu là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ quận Bình Thạnh đạt được?

Ông Vũ Ngọc Tuất: Quận giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là yếu tố quan trọng để quận phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Quận đã tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế. Từ đó giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 11%. Ngân sách thu hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Tập trung chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng lề đường, nhất là giải quyết ô nhiễm môi trường tại 1 số tuyến kênh rạch trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống Nhân dân. Hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đọa 2015-2020, đến cuối năm 2019 thì quận không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố.

Tập trung cho công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như xây dựng tổ chức Đảng cho các doanh nghiệp ở các đơn vị ngoài nhà nước. Tăng cường công tác vận động Nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong đảng viên, Nhân dân góp phần đưa quận trở thành đơn vị dẫn đầu 3 năm liên tục trong cụm thi đua 2 của Thành phố và nhiều cá nhân, tập thể được nhận các danh hiệu khen thưởng của Thành phố, Trung ương.

*VOH: Bên cạnh những kết quả đạt được thì đâu là những hạn chế cần khắc phục?

Ông Vũ Ngọc Tuất: Bên cạnh những kết quả đạt được thì Đảng bộ quận cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Một số công trình trọng điểm chưa được triển khai thực hiện như kênh khu đô thị Bình Quới Thanh Đa, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh….Dù có tập trung nhiều giải pháp, nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhất là trộm sơ hở, chiếm đoạt sở hữu còn chiếm tỉ lệ khá cao trong các loại tội phạm.

Công tác xây dựng các mô hình văn hóa cũng được tập trung, nhưng một số nơi cũng còn chạy theo hình thức, chất lượng chưa cao. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của 1 số cơ sở Đảng trong các đơn vị ngoài nhà nước còn khó khăn.

*VOH: Tại Đại hội Đảng cơ sở vừa qua cũng như tại Đại hội Đảng bộ quận tới đây thì việc xây dựng Nghị quyết sẽ dựa trên những yếu tố cơ bản nào?

Ông Vũ Ngọc Tuất: Trong quá trình chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở thì Ban Thường vụ luôn nhấn mạnh và đề nghị các cơ sở phải quan tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng. Phải đề cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, phải chịu trách nhiệm trước tổ chức Đảng, trước Nhân dân.

Xác định đối với cơ sở phải xây dựng môi trường sống tốt cho người dân. Tăng cường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan chính quyền. Chăm lo cho người dân làm sao để cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

*VOH: Trong Văn kiện trình Đại hội Đảng sắp tới thì Đảng bộ quận xác định những nhiệm vụ, mục tiêu nào?

Ông Vũ Ngọc Tuất:  Trong dự thảo báo cáo chính trị thì Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kĩ luật kĩ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

  • Phát huy truyền thống năng động sáng tạo nghĩa tình, huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân.
  • Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường sống tốt cho người dân và xây dựng quận Bình Thạnh tiếp tục phát triển bền vững.

Trên cơ sở mục tiêu đó thì có xác định 16 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng điểm và các công trình trọng điểm. Từ đó thì có 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.Tăng cường công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư chỉnh trang phát triển đô thị. Vận động Nhân dân cùng nhà nước nâng cấp các tuyến hẻm, tăng cường bảo vệ môi trường.

Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền, kiện toàn bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Xây dựng đề án đô thị thông minh. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. nâng cao chất lượng của đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các các đoàn thể để tăng cường sự gắng bó giữa Đảng với quần chúng Nhân dân.

*VOH:  Cám ơn ông!

Trong năm năm tới Đảng bộ quận Bình Thạnh đề ra nhiệm vụ quan trọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang đô thị, phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững, phấn đấu sớm trở thành quận trung tâm của Thành phố và xây dựng đề án đô thị thông minh.

Ngọc Phong