Nâng mức cho vay, giảm lãi suất các hộ gia đình vùng khó khăn

Tin liên quan