028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức hôm nay

Ông Hà Kim Ngọc là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

VOH - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thay ông Phạm Quang Hiệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 582 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Phạm Quang Hiệu.

Ông Hà Kim Ngọc là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc

Theo Quyết định 2193 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ;

Các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

;