Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch

Tin liên quan