CEO Meta đã tiêu hơn 54 tỷ đồng tiền của công ty cho các chuyến bay riêng vào năm 2022

Tin liên quan