Hầu hết người Mỹ không tin tưởng các công ty sử dụng AI

Tin liên quan