Nhân viên công nghệ đang lo lắng về mức lương gần 12 tỷ có thể chấm dứt

Tin liên quan