Nhân viên SpaceX: Cách quản lý của Elon Musk là "chế độ quỷ dữ"

Tin liên quan