Lạ đời, xe nằm yên quá lâu không chỉ gây hại động cơ mà còn hư cả lốp

Tin liên quan