Doanh nhân tham gia giảng dạy sinh viên HIU

(VOH) - Nhằm tạo 30.000 cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, chiều 07/07/2017, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trường Đại học HIU (Hong Bang International University) và Cộng đồng Top 100 Phong cách Doanh nhân đã được thực hiện.

Cùng với Trường, Cộng đồng Top 100 Phong cách Doanh nhân cũng tham gia vào quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập cho sinh viên HIU, giúp sinh viên đạt tỉ lệ 50% thực hành, 50% lý thuyết.

PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Đại học HIU cũng đã công bố chương trình đào tạo mới “Hội nhập quốc tế”. Cụ thể, chương trình “Hội nhập quốc tế” là chương trình đào tạo đa ngành nghề, được xây dựng định hướng hội nhập quốc tế và nghề nghiệp ứng dụng.

Mục tiêu là trang bị cho người học kiến thức và năng lực làm việc chuyên nghiệp, giải quyết vấn đề thách thức của nghề nghiệp một cách sáng tạo, có ý thức cộng đồng, tư duy công dân toàn cầu…Nhà trường sẽ mời các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chương trình, “mang hơi thở của thực tiễn nền kinh tế” vào những giờ lên lớp.

Chương trình đào tạo có tính quốc tế cao, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc và phát triển trong môi trường quốc tế, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động - một điều quan trọng trong giai đoạn toàn cầu hoá hiện nay.