Nhà xuất bản Giáo dục tặng hơn 120.000 bộ sách giáo khoa cho các trường vùng sâu, vùng xa

VOH - Năm học 2024 - 2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến thực hiện chương trình tặng sách giáo khoa dùng chung cho các trường Trung học cơ sở và Tiểu học trên toàn quốc.

Ngày 10/7, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tặng khoảng 1.000 tủ sách giáo khoa cho các trường Trung học cơ sở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… trên toàn quốc.

Mỗi tủ sách gồm 90 bộ sách giáo khoa và 6 bộ sách giáo viên từ lớp 6 đến lớp 8, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ở cấp Tiểu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng khoảng 30.000 bộ sách giáo khoa, 2.000 bộ sách giáo viên lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào các tủ sách giáo khoa dùng chung.

Mỗi tủ sách gồm 30 bộ sách giáo khoa, 2 bộ sách giáo viên (theo danh sách các trường được tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cấp Tiểu học đã thực hiện năm 2023).

sach-giao-khoa-100724
Nhà xuất bản Giáo dục tặng hơn 120.000 bộ sách giáo khoa cho các trường vùng sâu, vùng xa

Những năm gần đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ sách nói chung và sách giáo khoa nói riêng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ năm 2020 (năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018) đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tập trung dành tặng sách giáo khoa mới cho học sinh các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Cụ thể, năm 2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng gần 20.000 cuốn sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh trong chương trình "Cùng đón em vào lớp 1".

Các năm 2021, 2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai Chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường”, mỗi năm trao tặng 50.000 bộ sách giáo khoa, trị giá khoảng 10 tỷ đồng/năm.

Năm 2023, bên cạnh chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” trao tặng khoảng 100.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện chương trình tặng tủ sách giáo khoa dùng chung cho các điểm trường Tiểu học khó khăn trên cả nước từ lớp 1 đến lớp 4.

Năm học 2024 - 2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản (lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11). Đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.

Theo đó, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024 - 2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Cụ thể, giá bìa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ Chân trời sáng tạo giảm 11,2%...