Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3

  (VOH) - UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 1125/UBND-GD về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

  Theo đó, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2/3.

  covid-19

  Tỉnh Quảng Ninh quyết định cho học sinh quan trở lại trường từ ngày 2/3 (Ảnh minh hoạ: VTC).

  UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị giao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học và các đồ dùng, phương tiện phục vụ học sinh.

  Các cơ sở giáo dục đảm bảo đủ điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo đúng qui trình hướng dẫn của ngành Y tế.

  Các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức ổn định nền nếp dạy học, đảm bảo các hoạt động dạy học theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT, có biện pháp cụ thể, hiệu quả để nắm bắt, theo dõi sĩ số và diễn biến sức khỏe, tâm lý của học sinh.

  Bộ GD&ĐT trước đó điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020. Bộ đồng thời đề nghị 63 tỉnh, thành phố trong cả nước căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương có thể cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3.

  K.H (tổng hợp)