Picture of the author
Picture of the author

Bài 5: Từng Bước Hoàn Thiện Bản Thân (Văn Bản Thông Tin)

SGK CTST Ngữ Văn 7 - Tập 1

Chương 1: Bài 1: Tiếng Nói Của Vạn Vật (Thơ Bốn Chữ, Năm Chữ)

Chương 2: Bài 2: Bài Học Cuộc Sống (Truyện Ngụ Ngôn)

Chương 3: Bài 3: Những Góc Nhìn Văn Chương (Nghị Luận Văn Học)

Chương 4: Bài 4: Quà Tặng Của Thiên Nhiên (Tản Văn, Tùy Bút)

SGK CTST Ngữ Văn 7 - Tập 2

Chương 6: Bài 6: Hành Trình Tri Thức (Nghị Luận Xã Hội)

Chương 7: Bài 7: Trí Tuệ Dân Gian (Tục Ngữ)

Chương 8: Bài 8: Nét Đẹp Văn Hóa Việt (Văn Bản Thông Tin)

Chương 9: Bài 9: Trong Thế Giới Viễn Tưởng (Truyện Khoa Học Viễn Tưởng)

Chương 10: Bài 10: Lắng Nghe Trái Tim Mình (Thơ)