Picture of the author
Picture of the author
SGK CD Toán 6»Phân Số Và Số Thập Phân»Cách tìm giá trị phân số của một số cho ...

Cách tìm giá trị phân số của một số cho trước và các dạng toán thường gặp

(VOH Giáo Dục) - Làm thế nào để tìm giá trị phân số của một số cho trước? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và tổng hợp tới các bạn học sinh cách tìm giá trị phân số của một số cho trước Toán lớp 6.

Xem thêm

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lý thuyết trọng tâm và một số bài tập vận dụng về bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước. Qua đó, sẽ giúp các bạn học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức trọng tâm về bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh học môn Toán một cách hiệu quả và thú vị hơn.


1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

+ Muốn tìm giá trị của số a cho trước, ta tính a . (m và n thuộc tập số tự nhiên và n khác 0).

+ Giá trị m% của số a là giá trị phân số của số a.

Muốn tìm giá trị m% của số a cho trước, ta tính a . (m thuộc tập số tự nhiên và m khác 0).

2. Các dạng toán tìm giá trị phân số của một số cho trước thường gặp

2.1. Dạng 1: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

*Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước, ta nhân số cho trước với phân số đó. Muốn tìm giá trị m% của số a cho trước, ta tính a . (m thuộc tập số tự nhiên và m khác 0).

Ví dụ 1. Hãy tính:

a) của ;

b) 20% của 140.

Lời giải

a) của là:

. = ;

b) 20% của 140 là:

140 . = 28.

2.2. Dạng 2: Bài toán có lời văn dẫn đến tìm giá trị phân số của một số cho trước

*Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện đề bài cho và căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài toán, ta phải tìm giá trị phân số của một số cho trước trong bài, từ thực hiện giải bài toán thỏa mãn các dữ kiện đề bài.

Ví dụ 2. Bạn Ánh có 24 cái kẹo. Bạn Ánh cho bạn Lâm số kẹo của mình. Hỏi:

a) Bạn Lâm được bạn Ánh cho bao nhiêu cái kẹo?

b) Bạn Ánh còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

a) Bạn Lâm được bạn Ánh cho số cái kẹo là:

24 . = 6 (cái kẹo).

Vậy bạn Lâm được bạn Ánh cho 6 cái kẹo.

b) Bạn Ánh còn lại số cái kẹo là:

24 – 6 = 18 (cái kẹo).

Vậy bạn ánh còn lại 18 cái kẹo.

3. Các bài tập vận dụng tìm giá trị phân số của một số cho trước

Câu 1. Phát biểu nào sai trong các phát biểu dưới đây:

 1. Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước, ta nhân số cho trước với phân số đó.
 2. Muốn tìm giá trị m% của số a cho trước, ta tính a . .
 3. Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước, ta chia số cho trước với phân số đó
 4. Giá trị m% của số a là giá trị phân số của số a.
ĐÁP ÁN

+ Muốn tìm giá trị của số a cho trước, ta tính a . (m và n thuộc tập số tự nhiên và n khác 0). Suy ra phát biểu a) đúng.

+ Giá trị m% của số a là giá trị phân số của số a.

Muốn tìm giá trị m% của số a cho trước, ta tính a . (m thuộc tập số tự nhiên và m khác 0). Suy ra phát biểu b) và d) đúng.

Phát biểu sai là phát biểu c).

  

Câu 2. Hãy chọn câu trả lời đúng  của 20 là:

 1. 10
 2. 20
 3. 30
 4. 40
ĐÁP ÁN

Ta có của 20 là: 20 . = 30.

Câu trả lời đúng là đáp án C.

  

Câu 3. Hãy chọn câu trả lời đúng. 30% của 90 là:

 1. 30
 2. 45
 3. 27
 4. 300
ĐÁP ÁN

Ta có 30% của 90 là: 90 . = 27.

Câu trả lời đúng là đáp án C.

  

Câu 4. Hãy chọn câu trả lời đúng. của 3 giờ có số phút là:

 1. 100 phút
 2. 120 phút
 3. 140 phút
 4. 160 phút
ĐÁP ÁN

Đổi 3 giờ = 180 phút.

Ta có của 3 giờ hay 180 phút có số phút là: 180 . = 120 phút.

Câu trả lời đúng là đáp án B.

  

Câu 5. Hãy chọn câu trả lời đúng. 50% của 64 mét là:

 1. 32 mét
 2. 30 mét
 3. 28 mét
 4. 34 mét
ĐÁP ÁN

Ta có 50% của 64 mét là: 64 . = 32 mét.

Câu trả lời đúng là đáp án A.

  

Câu 6. Một cái hồ bơi hình chữ nhật có chiều rộng là 4 mét và chiều dài bằng 150% chiều rộng, Hãy tính chu vi và diện tích của hồ bơi hình chữ nhật.

ĐÁP ÁN

Chiều dài của hồ bơi hình chữ nhật đó là:

4 . = 6 (mét).

Chu vi của hồ bơi hình chữ nhật đó là:

2 . (4 + 6) = 20 (mét).

Diện tích của hồ bơi hình chữ nhật đó là:

4 . 6 = 24 (mét vuông).

Vậy chu vi của hồ bơi hình chữ nhật đó là 20 mét và diện tích của hồ bơi hình chữ nhật đó là 24 mét vuông.

  

Câu 7. Một giỏ táo nặng 20 kg. Khách hàng thứ nhất mua số táo đó. Khách hàng thứ hai mua 40% số táo còn lại. Hỏi mỗi khách hàng đã mua bao nhiêu kg táo?

ĐÁP ÁN

Khách hàng thứ nhất mua số kg táo là:

20 . = 10 (kg).

Số táo còn lại sau khi khách hàng thứ nhất mua là:

20 – 10 = 10 (kg).

Khách hàng thứ hai mua số kg táo là:

10 . = 4 (kg).

Vậy khách hàng thứ nhất đã mua 10 kg táo và khách hàng thứ hai đã mua 4 kg táo.

  

Câu 8. Một trường trung học cơ sở có 900 học sinh, trong đó học sinh khối 6 chiếm số học sinh toàn trường và số học sinh nam khối 6 bằng số học sinh của khối 6. Tính số học sinh nam của khối 6?

ĐÁP ÁN

Số học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở đó là:

900 . = 300 (học sinh).

Số học sinh nam của khối 6 là:

300 . = 180 (học sinh).

Vậy số học sinh nam của khối 6 là 180 học sinh.

  

Câu 9. Một quyển vở học sinh có giá 15 nghìn đồng. Để chào mừng năm học mới, nhà phân phối đã giảm giá 20% giá tiền cho các em học sinh. Hỏi giá tiền mới của quyển vở đó là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

Số tiền nhà phân phối đã giảm cho các em học sinh là:

15000 . = 3000 (đồng).

Giá tiền mới của quyển vở đó là:

15000 – 3000 = 12000 (đồng)

Vậy giá tiền mới của quyển vở đó sau khi được nhà phân phối giảm giá là 12 nghìn đồng.

  

Bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước là dạng bài tập rất quan trọng. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các em nắm rõ hơn về cách tìm giá trị phân số của một số cho trước và áp dụng làm được các dạng bài tập.


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Tác giả: Hoài Nguyễn

Tỉ lệ xích là gì? Khái niệm, cách tính tỉ lệ xích chi tiết, cực hay
Các dạng toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó