Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 4: Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Cá...»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 3 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 30

Những nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc cùng một chu kì?

A. Li, Si, Ne;

B. Mg, P, Ar;

C. K, Fe, Ag;

D. B, Al, In.

Đáp án và lời giải

Chu kì là tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong nguyên tử theo hàng ngang

Vì vậy các nguyên tố hóa học cùng 1 chu kì là: Mg, P, Ar

Chọn đáp án B

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 2 Trang 30
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 4 Trang 30