Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài Tập Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên ...»Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 1 Trang 181

Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 1 Trang 181

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 (trang 181 SGK Sinh 8)

Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy

Đáp án và lời giải

- Chức năng của các hoocmôn tuyến tụy:

+ Tế bào α tiết glucagon: chuyển glycogen thành glucose.

+ Tế bào β tiết insulin: biến glucose thành glycogen.

Nhờ tác dụng đối lập của 2 loại hoocmôn → tỷ lệ đường huyết luôn ổn định → đảm bảo hoạt động sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 3 Trang 179
Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 2 Trang 181
Xem lại kiến thức bài học