Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài Tập Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên ...»Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 2 T...

Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 2 Trang 179

Xem thêm

Đề bài

Câu hỏi lệnh 2 (trang 179 SGK Sinh 8)

Dựa vào các thông tin trên, hãy trình bày tóm tắt quá trình điều hoà lượng đường huyết giữ được mức ổn định?

Đáp án và lời giải

Khi lượng đường trong máu tăng (thường sau bữa ăn) sẽ kích thích các tế bào β của đảo tụy tiết insulin để biến đổi glucose thành glycogen (dự trữ trong gan và cơ), ngược lại, khi lượng đường trong máu hạ thấp (xa bữa ăn, khi hoạt động cơ bắp) sẽ kích thích các tế bào α của đảo tụy tiết glucagon, gây nên sự chuyển hóa glycogen thành thành glucose nhờ đó mà lượng glucose trong máu luôn giữ được ổn định.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 1 Trang 179
Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 3 Trang 179
Xem lại kiến thức bài học