Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài Tập Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên ...»Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 2 Trang 181

Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 2 Trang 181

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 (trang 181 SGK Sinh 8)

Trình bày vai trò của tuyến trên thận

Đáp án và lời giải

- Phần vỏ tuyến:

+ Lớp cầu tiết hoocmôn điều hòa các muối Na, K trong máu.

+ Lớp sợi tiết hoocmôn điều hòa đường huyết (tạo glucose từ protein và lipit).

+ Lớp lưới tiết hoocmôn điều hòa sinh dục nam.

- Phần tủy tuyến: tiết 2 loại hoocmôn: ađrênalin và norađrênalin gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản, góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 1 Trang 181
Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 3 Trang 181
Xem lại kiến thức bài học