Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài Tập Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên ...»Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 3 Trang 181

Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 3 Trang 181

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 (trang 181 SGK Sinh 8)

Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmon của tuyến tụy.

Đáp án và lời giải

bai-57-tuyen-tuy-va-tuyen-tren-than-hinh-3-bt

Khi lượng đường trong máu tăng (thường sau bữa ăn) sẽ kích thích các tế bào β của đảo tụy tiết insulin để biến đổi glucose thành glycogen (dự trữ trong gan và cơ), ngược lại, khi lượng đường trong máu hạ thấp (xa bữa ăn, khi hoạt động cơ bắp) sẽ kích thích các tế bào α của đảo tụy tiết glucagon, gây nên sự chuyển hóa glycogen thành thành glucose nhờ đó mà lượng glucose trong máu luôn giữ được ổn định.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Bài tập SGK Sinh 8 Bài 2 Trang 181
Xem lại kiến thức bài học