Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài Tập Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên ...»Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 1 T...

Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 1 Trang 179

Xem thêm

Đề bài

Câu hỏi lệnh 1 (trang 179 SGK Sinh 8)

Hãy nêu chức năng của tuyến tuỵ

Đáp án và lời giải

Tuyến tụy có chức năng ngoại tiết: tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp sự biến đổi thức ăn trong ruột non. Các đảo tụy có chức năng tiết hoocmôn điều hòa lượng đường trong máu.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Câu hỏi SGK Sinh 8 Câu hỏi lệnh 2 Trang 179
Xem lại kiến thức bài học