Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 20: Tổng Kết Chương 1: Điện ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 16 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 16 Trang 55

Xem thêm

Đề bài

Bài 16 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 55

Một dây dẫn đồng chất, chiều dài l, tiết diện S có điện trở là 12Ω được gập đôi thành dây dẫn mới có chiều dài l/2. Điện trở của dây dẫn mới này có trị số:

A. 6Ω

B. 2Ω

C. 12Ω

D. 3Ω

Đáp án và lời giải

Tóm tắt:

Lời giải:

Ta có:

  

Đáp án D

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 15 Trang 55
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 17 Trang 55
Xem lại kiến thức bài học