Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 20: Tổng Kết Chương 1: Điện ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 18 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 18 Trang 56

Xem thêm

Đề bài

Bài 18 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 56

a) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn?

b) Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V - 1000W khi ấm hoạt động bình thường.

c) Dây điện trở của ấm điện trên dây làm bằng nicrom dài 2 m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diên của dây điện trở này.

Đáp án và lời giải

a) Những dụng cụ đốt nóng bằng điện là dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Để nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn càng lớn thì dây phải có điện trở càng lớn, tức là điện trở suất lớn. Vì vậy, bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn.

b) Áp dụng công thức tính công suất của ấm: P = RI2 =

Suy ra điện trở của ấm khi hoạt động bình thường:

c) Áp dụng công thức:

Dây làm bằng nicrom nên có điện trở suất

Suy ra đường kính tiết diện của dây:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 17 Trang 55
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 19 Trang 56
Xem lại kiến thức bài học