Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 19/7 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSMT 19/7 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSMT - Xổ Số Miền Trung

  XSVL 19/7 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSVL - Xổ Số Vĩnh Long

  XSTV 19/7 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSTV - Xổ Số Trà Vinh

  XSBD 19/7 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSBD - Xổ Số Bình Dương

  XSNT 19/7 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSNT - Xổ Số Ninh Thuận

  XSGL 19/7 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSGL - Xổ Số Gia Lai

  XSMB 19/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMN 18/7 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSMT 18/7 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSMT - Xổ Số Miền Trung