Kết quả xổ số TPHCM - 25/05/2017

09:00 - 25/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, loại 5D2 mở ngày thứ bảy, ngày 22/05/2017.

Kết quả xổ số tỉnh Bến Tre - 23/05/2017

19:18 - 23/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại vé 10.000 đồng, loại K21 - T5, mở ngày thứ Ba 23/05/2017.

Kết quả xổ số TPHCM - 20/05/2017

14:24 - 22/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, loại 5C7 mở ngày thứ bảy, ngày 20/05/2017.

Kết quả xổ số Long An - 20/05/2017

17:33 - 20/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Long An, loại vé 10.000 đồng, kỳ 5K3 mở ngày thứ Bảy 20/05/2017.

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/05/2017

20:22 - 19/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - mở thưởng thứ Sáu, loại 26TV20 ngày 19/05/2017.

Kết quả xổ số tỉnh Bến Tre - 16/05/2017

17:02 - 16/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại vé 10.000 đồng, loại K20 - T5, mở ngày thứ Ba 16/05/2017.

Kết quả xổ số TPHCM - 13/05/2017

14:35 - 15/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, loại 5B7 mở ngày thứ bảy, ngày 13/05/2017.

Kết quả xổ số Long An - 13/05/2017

18:13 - 13/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Long An, loại vé 10.000 đồng, kỳ 5K2 mở ngày thứ Bảy 13/05/2017.

Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - 12/05/2017

17:48 - 12/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - mở thưởng thứ Sáu, loại 26TV19 ngày 12/05/2017.

Kết quả xổ số Bến Tre - 09/05/2017

16:28 - 09/05/2017

(VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại vé 10.000 đồng, loại K19 - T5, mở ngày thứ Ba 09/05/2017.