Hơn 5.000 con ốc sên được thả xuống Thái Bình Dương

Tin liên quan