Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 7 tháng năm 2019, có hơn 79.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

  (VOH) - Trong 7 tháng năm 2019 có 79,3 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng.

  Đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây, điều này dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp ra nhập thị trường.

  Trong tháng 7/2019, cả nước có 12.352 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,2 ngàn tỷ đồng, giảm 4,7% về số doanh nghiệp và giảm 26,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 23,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 94,9 ngàn người, giảm 15,1%.

  7 tháng năm 2019, có hơn 79.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

  Ảnh minh họa.  

  Trong tháng, cả nước còn có 2.690 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,9% so với tháng trước; 2.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 6,4%; có 2.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 15,7%; có 1.434 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,4%.

  Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 79,3 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 999,4 ngàn tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%. Nếu tính cả 1.476,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 ngàn tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, còn có 24,3 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103,6 ngàn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm nay là 743,9 ngàn người, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

  Thêm một doanh nghiệp được trao chứng nhậndoanh nghiệp ưu tiên về hải quan - Ngày 12/4, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi trao tặng chứng nhận Doanh nghiệp ưu tiên về hải quan cho công ty Doosan Vina.
  TPHCM bàn cách "gỡ khó" cho doanh nghiệp nhỏ - Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp thành phố có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, có các doanh nghiệp có quy mô lớn, ...

  Chấn Hưng tổng hợp