9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24%

VOH - Đây là thông tin Tổng cục Thống kê đưa ra tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023 sáng 29/9.

Số liệu cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ của cùng kỳ các năm 2020, 2021, thời điểm đáy do Covid-19 nhưng được nhìn nhận là xu hướng tích cực. Trước đó, quý I chỉ tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 4,24%. Đây cũng là mức thấp, chỉ cao hơn năm 2020-2021, đáy của giai đoạn 13 năm khi xảy ra đại dịch.

Năm 2023, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng trưởng 6,5%. Cùng kỳ năm ngoái, kinh tế 9 tháng tăng 8,85%.

9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24% 1
Ảnh minh họa - Internet 

Lực đỡ cho nền kinh tế tiếp tục nằm ở khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm của khu vực này trong 9 tháng tăng 6,32%, đóng góp 68,57%. Trong đó một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao như: bán buôn và bán lẻ tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 8,66%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,91%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,17%.

Khu vực công nghiệp, xây dựng vẫn đối diện nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu suy giảm. Toàn ngành này chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 6,17%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 9 tăng 3,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66%. CPI bình quân quý 3 tăng 2,89% so với quý 3/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.