Các hãng hàng không sẽ kiếm được 10 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2023

Tin liên quan