Những điều cần lưu ý khi đi du lịch trong dịp hè

(VOH) - Một thính giả hỏi làm sao không bị thiệt hại về quyền lợi khi đi du lịch theo tour qua các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch?

Luật Du lịch 2005 qui định quyền của khách du lịch gồm:

Được lựa chọn hình thức đi du lịch: đi lẻ hay đi theo đoàn, được lựa chọn một phần hoặc toàn  bộ chương trình, dịch vụ du lịch của tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.

Được cung cấp thông tin về các chương trình và dịch vụ du lịch.

Được tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan, lưu trú, đi lại tham quan trên toàn lãnh thổ Việt Nam (trừ những khu vực cấm).

Ngoài ra, quyền của khách du lịch là được hưởng đầy đủ các dịch vụ du lịch theo hợp đồng giữa khách du lịch đã ký với đơn vị cung cấp du lịch; được hưởng bảo hiểm du lịch và các loại bảo hiểm khác; được đối xử bình đẳng; được đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe tài sản khi sử dụng dịch vụ du lịch; được cứu trợ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp khi đi du lịch; được bồi thường do lỗi của các tổ chức kinh doanh du lịch gây ra; được khiếu nại tố cáo, khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch...Luật sự Nguyễn Văn Hậu và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Ban Tuyên truyền Hội Luật gia Thành phố trả lời:

Đi du lịch mùa hè cần xem kỹ các hợp đồng ký với công ty du lịch. Ảnh Minh họa