#46: Sài Gòn đẹp chỗ nào? 15:04

#46: Sài Gòn đẹp chỗ nào?

Tạm rời dòng chảy nghiêm trang của lịch sử ở giai đoạn phôi thai của Tân Nhạc Việt, chúng ta bắt đầu bằng một bài hát tiết tấu vui, một bài ngợi ca Sài Gòn.

Nội dung chính

VOH Podcast - Sài Gòn của một nhân vật của chúng tôi bây giờ là kỉ niệm, Sài Gòn của ký ức, Sài Gòn của những gì đã qua. Ai còn lạ gì chuyện một người thời đại cũ có những nghĩ suy khác hẳn so với thời đại mới. Cả hai đều đúng và cả hai đều đáng yêu vì tình yêu thấm đẫm tràn trề trong những cái bất bình xíu xiu của mình...

Hiện thêmẨn bớt