Hòn đảo tiền đá ! 05:16

Hòn đảo tiền đá !

Bạn đã bao giờ nghe về một quốc gia sử dụng tiền đá khổng lồ nặng tới 5 tấn? Đảo Yap thuộc Micronesia là nơi người dân vẫn dùng đồng tiền bằng đá để giao dịch đặc biệt.

Nội dung chính

VOH Podcast - Bạn có từng tưởng tượng rằng sẽ thế nào nếu tiền tệ không phải là những tờ giấy hay đồng xu kim loại mà là những tảng đá khổng lồ nặng hàng tấn?

Trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng khám phá hòn đảo Yap thuộc Micronesia, nơi người dân vẫn sử dụng những đồng tiền đá khổng lồ, được gọi là "rai", để giao dịch trong một số trường hợp đặc biệt.

Hiện thêmẨn bớt