Thời đại của âm thanh... 20:14

Thời đại của âm thanh...

Hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện thật thú vị cùng anh Trần Hồng Trường - một voice talent có nghệ danh Lâm Ngạn về công việc sản xuất các sản phẩm trên podcast, youtube

Nội dung chính
Những năm trở lại đây, không khó để phát hiện rằng mọi người đang có xu hướng chuyển dần từ các hình thức xuất bản truyền thống như sách, báo sang nhìn và nghe, cụ thể hơn là sự phát triển của nội dung âm thanh như Podcast. Hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện thật thú vị cùng anh Trần Hồng Trường - một voice talent có nghệ danh là Lâm Ngạn về công việc sản xuất các sản phẩm, chương trình trên podcast, youtube bằng những âm thanh thực tế mà anh đã thu âm lại trên những chặng đường mình đi qua, những nơi mình đến để hiểu rõ hơn về công việc cũng như thấy được sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số hiện đại mang đến cho chúng ta những gì
Hiện thêmẨn bớt