default-thumb-voh-radio-podcast

Phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết 31: Sức bật cho Thành phố

Nghị quyết 31 tạo cơ hội cho Thành phố tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khơi thông những điểm nghẽn để ngày càng vươn lên phát triển xứng tầm là đô thị đặc biệt17:45 GMT+7, Thứ Hai, 13/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
5500Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:01:00

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đã khẳng định: Nghị quyết 31 tạo cơ hội cho Thành phố tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khơi thông những điểm nghẽn để ngày càng vươn lên phát triển xứng tầm là đô thị đặc biệt