default-thumb-voh-radio-podcast

Quận 1ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính

Hàng năm, Quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng chuyên đề đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Quận 117:45 GMT+7, Thứ Hai, 13/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
5100Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:05:00

Nhận thức được tầm quan trọng và những đóng góp tích cực của khoa học, công nghệ trong sự phát triển; việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trên lĩnh vực hành chính công theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại quận luôn được Quận 1 chú trọng thực hiện.