default-thumb-voh-radio-podcast

Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Kết luận 21

Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Kết luận 21 trong đội ngũ cán bộ Đảng viên17:45 GMT+7, Thứ Hai, 21/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3600Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:54

Những thành tựu này đã khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với nhiều vấn đề thực tiễn cấp bách cần tập trung giải quyết, để đảm bảo cho Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo.