37 bệnh viện tuyến trên tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19

Tin liên quan