Ngày 29/5: Việt Nam chỉ còn 35 ca Covid-19 nặng thở oxy

Tin liên quan