Sở Y tế yêu cầu người mua thuốc ho, sốt, đau họng, khó thở phải khai báo y tế

Tin liên quan