Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 6 dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cổng DVCQG

  05:56 - 12/05/2020

  (VOH) - Tính đến ngày 8/5/2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có trên 35 triệu lượt truy cập; trên 134 nghìn tài khoản đăng ký...

  Danh mục dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

  16:43 - 04/04/2020

  (VOH) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa gửi Thư ngỏ kèm theo danh mục dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Thời kỳ phòng dịch COVID-19: Khuyến khích người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia

  08:52 - 04/04/2020

  (VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch ...

  65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2020

  08:08 - 26/03/2020

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

  Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  23:15 - 24/03/2020

  (VOH) - Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

  Thành phố đã cập nhật 1.474 thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia

  21:53 - 14/03/2020

  (VOH) - Để tham gia kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thành phố đã hoàn thành việc tích hợp cung cấp 7/7 dịch vụ công trực tuyến.

  Cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia

  21:49 - 07/02/2020

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an cung cấp dịch vụ công trực tuyến nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của ...

  Hơn 7.000 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

  06:13 - 18/12/2019

  (VOH) - Theo Văn phòng Chính phủ, từ ngày chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 9/12/2019 đến ngày 12/12/2019, đã có 7.476 tài khoản được đăng ký

  Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  14:53 - 17/12/2019

  (VOH) - Thông cáo báo chí của VPCP về thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

  Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp những dịch vụ tiện lợi nào?

  12:31 - 10/12/2019

  (VOH) – Cổng dịch vụ công quốc gia vừa đi vào hoạt động.