Campuchia trở lại trạng thái bình thường, không cách ly đối với du khách đã tiêm chủng đầy đủ

Tin liên quan