Cảnh báo núi lửa Nevado del Ruiz có dấu hiệu “tỉnh giấc”

Tin liên quan