Ecuador: Bạo loạn trong tù nhiều tù nhân thiệt mạng

Tin liên quan