Indonesia cấm các hoạt động tụ tập của cộng đồng Hồi giáo, đưa 9.000 người đi cách ly

Tin liên quan