Israel tổ chức diễu hành kỷ niệm Ngày Jerusalem, vấp phải phản đối từ một số nước

Tin liên quan